Giao hàng Tiết kiệm sử dụng Hóa đơn điện tử FPT.eInvoice onPrem

FPT.eInvoice onPrem

Giao hàng Tiết kiệm – Top 4 trong lĩnh vực vận tải thương mại điện tử tại Việt Nam đã quyết định tối ưu nghiệp vụ hóa đơn điện tử với FPT.eInvoice phiên bản onPrem vào đầu tháng 12 vừa qua. Cùng với tốc độ phát triển của lĩnh vực thương mại điện tử, giao…