Cisco cải thiện hàng loạt tính năng cho nền tảng Webex

Cisco cải thiện hàng loạt tính năng cho nền tảng Webex

Gia tăng trải nghiệm nhắn tin, giảm ồn khi gọi thoại,… là những nâng cấp mới nhất cho nền tảng Webex mà Cisco mang đến cho người dùng Công bố tại buổi hội nghị số thường niên WebexOne, người đại diện Cisco cho biết Webex phiên bản mới cho phép người dùng gọi thoại, họp…