Văn phòng FTI – FPT Telecom International tại FPT Tower Phạm Văn Bạch
Ảnh

Văn phòng FTI – FPT Telecom International tại FPT Tower Phạm Văn Bạch

Tiếp nối dự án văn phòng FTel, AfA Design tiếp tục nhận được sự tin tưởng của tập đoàn FPT với dự...
1 2 3 14