9 tháng đầu năm, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.690 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.299 tỷ đồng.
Viễn thông FPT (FPT Telecom – mã FOX, sàn UPCOM) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu thuần đạt 4.008 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ.
Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 35% lên mức 275 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 42% so với cùng kỳ, lên 171 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 13% lên mức 573 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 3% lên 681 tỷ đồng.
FPT Telecom hoàn thành 72% mục tiêu lợi nhuận năm 2023 sau 9 tháng
Biểu đồ lợi nhuận ròng của FPT Telecom từ 2020 đến nay.
Kết quả, FPT Telecom lãi trước thuế 784 tỷ đồng trong quý III, tăng 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 613 tỷ đồng, sụt nhẹ so với mức kỷ lục 619 tỷ đồng của quý II liền trước.
Luỹ kế 9 tháng đầu năm, FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần đạt 11.690 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.299 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về 1.839 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty đã hoàn thành 72% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.
Năm 2023, FPT Telecom đặt mục tiêu doanh thu là 16.730 tỷ đồng, tăng trưởng 13,6% so với năm 2022 (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 15.800 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 940 tỷ đồng, tăng trưởng 22,8%). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 3.230 tỷ đồng, tăng trưởng 14,6% so với năm 2022.
Thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của FPT Telecom đã tăng mạnh 5.244 tỷ so với đầu năm và gần 1.900 tỷ so với cuối quý II lên mức 23.670 tỷ đồng. Đầu tư tài chính ngắn hạn cuối kỳ lên đến gần 11.950 tỷ đồng, tăng gần 6.100 tỷ đồng so với đầu năm, doanh thu đạt hơn 608 tỷ đồng.