DataCenter FPT Phạm Hùng Trung tâm dữ liệu thứ 4 của FPT Telecom

DataCenter FPT Phạm Hùng

DataCenter FPT Phạm Hùng khai trương phần mở rộng. Ngày 5/9/2013, Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom) đã chính thức khai trương phần mở rộng Trung tâm dữ liệu (Data Center) Phạm Hùng tại – Tòa nhà FPT Cầu Giấy, Hà Nội, cũng là Trung tâm dữ liệu thứ 4 của FPT…