Data Center EPZ Tân Thuận của FPT Telecom góc trải nghiệm

Data Center EPZ Tân Thuận

Data Center EPZ Tân Thuận của FPT Telecom được sắp xếp thuận tiện và khoa học dựa theo mô hình của các trung tâm công nghệ cao quốc tế. Đây cũng là Trung tâm Dữ liệu duy nhất của Việt Nam đạt chuẩn Uptime Tier III của Mỹ. Ngày 7/6, FPT Telecom tổ chức lễ…