Cuộc sống quả là không lường trước điều gì. Những ‘cú lừa cực mạnh’ như thế này chỉ những con người lầy lội mới có thể tạo ra được.

Cuộc sống quả là không lường trước điều gì. Những 'cú lừa cực mạnh' như thế này chỉ những con người lầy lội mới có thể tạo ra được.
Vẫn cứ phải thực hiện “khoảng cách an toàn” cho an toàn các thím ạ.
Cuộc sống quả là không lường trước điều gì. Những 'cú lừa cực mạnh' như thế này chỉ những con người lầy lội mới có thể tạo ra được.
Hôm nay bố muốn đi đâu con đẩy đi đến đấy.
Cuộc sống quả là không lường trước điều gì. Những 'cú lừa cực mạnh' như thế này chỉ những con người lầy lội mới có thể tạo ra được.
Ngồi cao thế này nhiều người mới nhìn thấy mình chứ.
Cuộc sống quả là không lường trước điều gì. Những 'cú lừa cực mạnh' như thế này chỉ những con người lầy lội mới có thể tạo ra được.
Mỗi người muốn đi một ngả nhưng nghe có vẻ rất khó.
Cuộc sống quả là không lường trước điều gì. Những 'cú lừa cực mạnh' như thế này chỉ những con người lầy lội mới có thể tạo ra được.
Sáng tạo giúp vừa tập trung lái xe mà vẫn không bỏ lỡ cuộc gọi nào.
Cuộc sống quả là không lường trước điều gì. Những 'cú lừa cực mạnh' như thế này chỉ những con người lầy lội mới có thể tạo ra được.
Em không uống được rượu đừng có ép em nhé.
Cuộc sống quả là không lường trước điều gì. Những 'cú lừa cực mạnh' như thế này chỉ những con người lầy lội mới có thể tạo ra được.
Các chú cứ nghĩ bụng 6 múi là anh không làm được đấy à.
Cuộc sống quả là không lường trước điều gì. Những 'cú lừa cực mạnh' như thế này chỉ những con người lầy lội mới có thể tạo ra được.
Khi FA tấu hài thì ai cũng phải ngã ngửa.

Trân Trân/chungta.vn