FPT tiếp tục đưa ra những định hướng chiến lược và chương trình hành động cụ thể trong các lĩnh vực trong điểm như y tế, giáo dục, tài chính – ngân hàng,… qua đó khẳng định vị thế tiên phong, dẫn dắt trong lĩnh vực chuyển đổi số tại Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam – Ngày Chuyển đổi số Việt Nam 2020, ngày 14/12, tại Hà Nội.