Nhằm phục vụ khách hàng được hiệu quả hơn, FPT Telecom chính thức thay đổi hệ thống tổng đài. Cụ thể như sau:

 • Hà Nội: 04. 7300 2222
 • Thành phố Hồ Chí Minh: 08. 7300 2222
 • Bình Dương: 0650. 730 2222
 • Đồng Nai: 061. 730 2222
 • Hải Phòng: 0313.730 2222
 • Cần Thơ: 071.7302222

Số điện thoại 7300.2222 sẽ là số tổng đài, được dùng cho liên lạc văn phòng và các đơn vị thành viên, khách hàng liên lạc với nhau.

Số điện thoại 7300.8888 vẫn là số tổng đài hỗ trợ kỹ thuật ( Call Center) của FPT Telecom. Khi gặp các vấn đề về kỹ thuật, khách hàng liên lạc số 7300.8888:

 • Phím số 1: Sử dụng tiếng Việt
 • Phím số 0: Gặp tổng đài viên
 • Phím số 2: Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại
 • Phím số 5: Báo hỏng dịch vụ
 • Phím số 6: Hướng dẫn gửi tin nhắn báo hỏng
 • Phím số 7: Các thông tin về dịch vụ hòa mạng và sau hòa mạng (áp dụng tại khu vực miền Nam)
 • Phím số 9: Đánh giá dịch vụ của FPT Telecom.